• 8denní poznávací zájezd
  • Syracusy, Etna
  • Palermo

TO NEJLEPŠÍ ZE SICÍLIESicilie, Itálie

Zájezd si právě prohlíží 39 lidí!

Od ,- Kč


Termíny zájezdů do tohoto hotelu
Popis

8denní poznávací zájezd

 

Syrakusy - Etna - Taormina - Agrigento - Selinunte - Palermo - Cefalú - Catania

Den 1. Praha – Catania – Syracusy
Odlet z Prahy; po příletu do Catanie transfer do hotelu v blízkosti Syrakus. Ubytování v 3* hotelu polopenzí (3 noci); volný program. Večeře v hotelu.

Den 2. Syracusy
Po snídani v hotelu následuje prohlídka jednoho z nejstarších měst na světě – Syrakus. Přes most Ponte Nuovo se dostanete do čtvrti Ortygia; původního malebného centra města; rozkládající se na stejnojmenném ostrově. Následuje návštěva acheologické lokality Neapolis s proslulým řeckým divadlem a známými vápencovými lomy. V horní části lomu Latomia del Paradiso jsou vidět do skály vytesaná obydlí. Nejznámější je zdejší uměle vytvořená jeskyně Ucho Dionýsovo (Orecchio di Dionisio) má tvar písmene S; je vysoká 23 metrů; dlouhá 65 metrů a má výbornou akustiku. V blízkosti lomů se nachází pozůstatky Oltáře Hieróna II. (Ara di Ierone II); kde byli každoročně obětováni býci ve prospěch boha Dia. Velkým zážitkem je návštěva řeckého divadla z 5. stol. př. n. l. vytesaného do skály; kde v dávných dobách předváděli svá díla Aischylos; Sofoklés a Euripidés. Odtud pak vede cesta lemovaná kamennými sarkofágy k elipsovitému římskému amfiteátru ze 3. stol. př. n. l. (Anfiteatro Romano). Během dne individuální volno na oběd (není v ceně zájezdu) či nákupy. V pozdním odpoledni návrat do hotelu. Večeře.
Vstupné do archeologického parku: 10 € (není v ceně zájezdu).

Den 3. Etna – Taormina
Po snídani v hotelu odjezd k nejvyšší hoře Sicílie a nejvyšší sopce Evropy – k Etně. Autobus vystoupá do oblasti Rifugio Sapienza v nadmořské výšce 1923 m.n.m. Odsud se naskytne krásný výhled na samotný kráter i okolní sopečnou krajinu. Následuje zhruba dvouhodinová přestávka s možností občerstvení; procházek; nákupů. Fakultativně je možné vyjet lanovkou a následně jeepem až do 2 900 m.n.m. k hlavnímu kráteru (možnost zapůjčení teplého oblečení). Následuje cesta do jednoho z nejmalebnějších a pro turisty nejpřitažlivějších míst Itálie – středověkého městečka Taormina. Taormina; to jsou typické klikaté uličky; malé obchůdky; bary a náměstíčka s krásným výhledem na záliv Giardini Naxos; Etnu a na pobřeží nedaleké Kalábrie. K založení města inspirovala Kartagince v roce 396 př. n. l. strategicky výhodná poloha na hoře Monte Tauro vysoko nad mořem. Stavitelskému umění Řeků pak Taormina vděčí za nejkrásnější přírodní divadlo na světě ze 3. st. př. n. l.; které je po amfiteátru v Syrakusách druhým největším. Osobité kouzlo mají také klikaté taorminské uličky; vyhlídkové terasy a hlavní promenáda Corso Umberto. Během programu krátké volno na občerstvení a nákupy. Návrat do hotelu; večeře.
Vstupné: Řecké divadlo: 8 € (není v ceně zájezdu).

Den 4. Piazza Armerina – Agrigento
Po snídani v hotelu odjezd do Piazza Armerina; prohlídka unikátní Villa Romana del Casale – římské vily s proslulými mozaikami na zdech a podlahách. Zbytky tohoho domu ze 3 století n. l. obsahují některé z nejlépe dochovaných mozaik na světě. Volný čas na oběd (není v ceně zájezdu). Následuje odjezd do Údolí chrámů Agrigenta. Tato oblast byla považována za „nejkrásnější místo obývané smrtelníky”; pozůstatky staveb antického města jsou roztroušeny po celém údolí a patří k největším archeologickým lokalitám Středomoří. Mezi nejznámější stavby patří dórský Herkulův chrám s 8 dosud stojícími sloupy; Chrám Svornosti nebo Junonin chrám. Ubytování hotelu 3* s polopenzí (1 noc); večeře.
Vstupné: Villa Romana del Casale: 10 €; Údolí chrámů Agrigento: 11 € (není v ceně zájezdu).

Den 5. Selinunte – Erice
Po snídani v hotelu odjezd do Selinunte; které je považována za jedno z nejvýraznějších archeologických lokalit ve Středomoří. Další zastávkou je město Erice; umístěné na hoře Eryx. Významné náboženské místo s chrámem Elimi; kde staří Féničané uctívali bohyni Astarte; Řekové bohyni Afrodité a Římané bohyni Venuši. Pěší procházka starými uličkami; možnost ochutnat domácí cukrovinky v některých ze slavných zdějších cukráren s proslulým marcipánem či jiné lahůdky z mandlí a pistácií. Volný čas na nákupy; občerstvení. V odpoledních hodinách příjezd do Palerma; ubytování hotelu 3* s polopenzí (2 noci); večeře.
Vstupné Selinunte: 6 € (není v ceně zájezdu).

Den 6. Palermo – Monreale
Po snídani v hotelu odjezd na polodenní výlet do hlavního města Sicílie – Palerma. Nejvýznamější město ostrova je vystavěno podél zálivu na úpatí hory Pellegrino. Prohlídka města zahrnuje historické centrum s náměstím Quattro Canti; kašna Fontana Pretoria před palermskou radnicí; Normanský palác (Palazzo Normanni) s kaplí Caleppa Palatina; jejíž interiér je považován za jeden z nejkrásnějších na světě – zdoben mramorem; zlatem; sklem i dřevem. Další zastávkou je Monreal; včetně návštěvy katedrály (Dóm Monreal) s ohromujícími zlatými mozaikami; jež je považována za vrchol úspěchu v arabsko-normanském umění a kláštera Monreal. Odpoledne volný čas na nákupy či osobní volno. Večeře v hotelu v Palermu.
Vstupné Caleppa Palatina: 9 €; Klášter Monreal: 7 € (není v ceně zájezdu).

Den 7. Cefalú
Po snídani v hotelu odjezd do původně rybářské vesničky Cefalú. Toto dnešní městečko posazené mezi mořem a vysokou skálou na skalnatém; vápencovém ostrohu stojí na místě; kde kdysi stával antický chrám. Čekají vás zde procházky malebnými úzkými uličkami a také prohlídka katedrály. Volný čas na nákupy dle možností. Odpoledne odjezd do Catanie; ubytování v hotelu 3* s polopenzí (1 noc). Večeře.

Den 8. Catania – Praha
Snídaně v hotelu. Následuje prohlídka města Catania a jeho hlavních památek – náměstí Piazza Duomo se známou kašnou v podobě slona z černé lávy; který má chránit město před sopečnou zkázou; katedrála zasvěcená Svaté Agátě. Transfer na letiště Catania; odlet do Prahy.

Minimální počet účasníků pro realizaci zájezdu je 18 osob. Změna programu vyhrazena.